Giáo trình Thuế
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 01:44'- 1756 Lượt xem
Giá bán: 125.000 VND

Cuốn sách này cung cấp những kiến thức khái quát về thuế nói chung cũng như về các loại thuế hiện hành nói riêng. Xây dựng nền tảng lý luận khái quát về thuế và hệ thống hóa các quy định của hệ thống pháp luật thuế hiện hành. Nội dung cụ thể gồm: tổng quan về thuế; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường.