Ứng dụng các phương pháp định lượng trong kế toán quản trị
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 01:40'- 976 Lượt xem
Giá bán: 50.000 VND

Có thể nói kế toán quản trị là một lĩnh vực kiến thức chuyên môn có mối quan hệ với nhiều lĩnh vực chuyên môn khác . Các giáo trình kế toán quản trị được biên soạn để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường đại học đã cập nhật, hệ thống hóa những kiến thức cơ bản đáp ứng yêu cầu của người học và phù hợp với xu thế phát triển của kế toán quản trị trên thế giới. Tuy nhiên phần lớn các giáo trình đã xuất bản, chưa hoặc cung cấp chưa đầy đủ những phương pháp định lượng được sử dụng trong kế toán quản trị. Nguời biên soạn quyển sách này nhằm cung cấp  những kiến thức chuyên sâu về các phương pháp định lượng đang được sử dụng trong kế toán quản trị khá phổ biến ở các nước trên thế giới. Hy vọng rằng, cuốn sách sẽ giúp ích cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh ở bậc đại học và học viên cao học cũng như những người quan tâm khác có ý định nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực kế toán này. .