Giáo trình Thanh toán quốc tế
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 01:23'- 1756 Lượt xem
Giá bán: 100.000 VND

Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu về thị trường ngoại hối; Tỷ giá hối đoái; Thị trường hối đoái giao ngay; Thị trường hối đoái có kỳ hạn; Thị trường hoán đổi tiền tệ; Thị trường tiền tệ giao sau; Thị trường quyền chọn ngoại hối; Phân tích và quyết định quản lý rủi ro tỷ giá; Các giải pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp; Các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với Ngân hàng Thương mại; Những phương tiện thanh toán quốc tế; Phương thức chuyển tiền và nhờ thu; Nội dung và quy trình thanh toán tín dụng chứng từ; Kiểm tra bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế.