Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 01:21'- 2164 Lượt xem
Giá bán: 120.000 VND

Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại (NHTM); Nghiệp vụ nguồn vốn trong NHTM; Tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh; Nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán; Tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư; Cho thuê tài chính; Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng và cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác; Các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế.