Marketing căn bản
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 11:32'- 2113 Lượt xem
Giá bán: 70.000 VND

Nội dung sách gồm có: giới thiệu về marketing; môi trường marketing - lựa chọn thị trường mục tiêu; các chiến lược marketing; tổ chức thực hiện marketing.