Giáo trình Kế toán quản trị
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 10:54'- 1309 Lượt xem
Giá bán: 106.000 VND

Sách trình bày những vần đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mỗi quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, đánh giá trách nhiệm quản lý, các quyết định về giá bán, thông tin thích hợp cho việc ra quyết định, quyết định đầu tư dài hạn.