Phân tích hoạt động kinh doanh
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 10:52'- 1229 Lượt xem
Giá bán: 68.000 VND

Nội dung cuốn sách phân tích kết quả quá trình sản xuất và kết quả quá trình kiểm soát chi phí, doanh thu, phân tích lợi nhuận, phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.