Hệ thống thông tin kế toán - Tập 2
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 10:49'- 1444 Lượt xem
Giá bán: 120.000 VND

Tập 2 cuốn sách trình bày phương pháp và công cụ lập tài liệu hệ thống; các mô hình dữ liệu trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán; kiểm toán nội bộ; các chu trình ngiệp vụ.