GT Nguyên lý thống kê kinh tế
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 08:11'- 659 Lượt xem
Giá bán: 100.000 VND

Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: những vấn đề chung của thống kê; quá trình nghiên cứu thống kê; phân tổ thống kê; các chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, tương quan và hồi quy; dãy số thời gian; chỉ số thống kê.