GT Toán cao cấp
Đăng ngày 26-09-2017 Lúc 10:33'- 676 Lượt xem
Giá bán: 40.000 VND

Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: tập hợp - ánh xạ; số thực; dãy số thực; giới hạn của hàm số một biến; hàm số liên tục; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến; tích phân bất định; hàm nhiều biến; phương trình vi phân; ứng dụng vào kinh tế.