GT Kinh tế lượng
Đăng ngày 26-09-2017 Lúc 10:31'- 543 Lượt xem
Giá bán: 60.000 VND

Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Mô hình hồi quy hai biến; Mở rộng mô hình hồi quy hai biến; Mô hình hồi quy bội; Hồi quy với biến giả; Đa cộng tuyến; Phương sai thay đổi; Tự tương quan; Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình; Phân tích chuỗi thời gian.