Hướng dẫn làm bài tập và trắc nghiệm nguyên lý kế toán
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 02:53'- 2133 Lượt xem
Giá bán: 32.000 VND

Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán; Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh; Tài khoản kế toán; Kế toán kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán và kiểm kê; Kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp; Sổ kế toán, hình thức tổ chức sổ kế toán và báo cáo tài chính; Tổ chức công tác kế toán và kiểm tra kế toán.