Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 11:44'- 161 Lượt xem
Giá bán: 125.000 VND

Kế toán hành chính sự nghiệp là một trong ba môn học thuộc hệ thống kế toán quốc gia, có chức năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế tài chính phát sinh trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về kế toán hành chính sự nghiệp, giúp sinh viên vận dụng được các kiến thức đã học vào việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán, giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán, tổ chức được công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp và ứng dụng các kiến thức đó vào phần mềm kế toán.