Quản trị học
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 11:09'- 188 Lượt xem
Giá bán: 89.000 VND

Nội dung cuốn sách bao gồm : Khái niệm về quản trị và quản trị kinh doanh, sự phát triển của những lý thuyết quản trị kinh doanh, quyết định quản trị, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra.