Giáo trình Thị trường tài chính
Đăng ngày 26-09-2017 Lúc 11:11'- 833 Lượt xem
Giá bán: 125.000 VND

Cuốn sách trình bày các nội dung: căn bản về thị trường tài chính, thị trường vốn hay thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ và TT tài chính phái sinh, các tổ chức và hệ thống liên quan đến thị trường