Lý thuyết - Bài tập - Bài giải Kế toán ngân hàng
Đăng ngày 26-09-2017 Lúc 11:00'- 869 Lượt xem
Giá bán: 99.000 VND

Sách “Lý thuyết, bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Kế toán Ngân hàng” được soạn thảo theo chương trình học của sinh viên khối Tài chánh - Ngân hàng của các Trường Đại học và Cao đẳng. Nội dung sách được trình bày chủ yếu ở lĩnh vực Kế toán Ngân hàng Thương mại. Trong những phần có liên quan đến Kế toán tại Ngân hàng Nhà nước, sách cũng có đề cập đến nhưng không quá chi tiết, tránh sự nhầm lẫn về số hiệu tài khoản của hệ thống Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại.

Kết cấu quyển sách gồm 3 phần: Lý thuyết, bài tập & câu hỏi trắc nghiệm và bài giải.