Bài tập Nguyên lý thống kê kinh tế
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 08:15'- 113 Lượt xem
Giá bán: 40.000 VND

Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản nhất về các nguyên lý thống kê, phân tổ thống kê, tính một số chỉ tiêu thống kê mô tả và thống kê theo thời gian, dự báo trong thống kê, phân tích chỉ số, khái quát lý thuyết tương quan và hồi quy đơn biến.