GT Toán tài chính 2
Đăng ngày 26-09-2017 Lúc 10:42'- 103 Lượt xem
Giá bán: 120.000 VND

Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Lãi đơn; Lãi kép; Chiết khấu thương phiếu; Tài khoản vãng lai; Chuỗi tiền tệ; Vay vốn; Trái phiếu; Định phí Bảo hiểm nhân thọ.