Bài tập xác suất thống kê
Đăng ngày 26-09-2017 Lúc 10:39'- 110 Lượt xem
Giá bán: 60.000 VND

Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Xác suất của biến cố và các công thức tính xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng; Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều; Hàm của các đại lượng ngẫu nhiên và luật số lớn; Mẫu ngẫu nhiên; Ước lượng các số đặc trưng của tổng thể; Kiểm định giả thiết thống kê.