Giáo trình Nghiên cứu thị trường
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 02:32'- 556 Lượt xem
Giá bán: 89.000 VND

Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Cơ sở nghiên cứu thị trường; Thiết kế dự án nghiên cứu; Chọn mẫu để nghiên cứu; Nghiên cứu định tính; Thu thập dữ liệu định lượng; Tóm tắt dữ liệu; Phân tích đơn biến; Phân tích nhị biến; Phân tích các thực nghiệm mở rộng; Báo cáo kết quả nghiên cứu.