• Các chủ đề phát triển chọn lọc: Khung phân tích và bằng chứng thực nghiệm tại VN
  • Các chủ đề phát triển chọn lọc: Khung phân tích và bằng chứng thực nghiệm tại VN

  • MSP: S070
  • Giá bán: 90.000 VND
  • Nhà sản xuất: NXB Kinh tế TP. HCM


Số lượng:
 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Vấn đề nghiên cứu:

Hiện các nghiên cứu của các tổ chức quốc tế như World Bank, UNDP, Liên hợp quốc, IMF và các công trình công bố trên thế giới phần lớn tập trung vào từng vấn đề cụ thể của thay đổi mô hình tăng trưởng chung, tuy vậy các nghiên cứu mang tính đúc kết về các chủ đề phát triển chọn lọc cho các nước đang phát triển và trong đó có Việt Nam vẫn còn hạn chế. Hơn nữa các chủ đề phát triển chọn lọc này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đặc biệt là quốc gia đang phát triển như Việt Nam đã và đang thực hiện quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.

Do vậy, Việt Nam rất cần thiết phải đúc kết khung phân tích cụ thể phục vụ cho các chủ đề thách thức phát triển kèm theo với các bằng chứng thực nghiệm nhằm tìm ra các gợi ý chính sách thúc đẩy cải thiện chất lượng tăng trưởng. Các chủ đề phát triển chọn lọc có khẳ năng tác động lớn đến việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng cần phải được tập trung cho các lĩnh vực: phát triển bền vững, chất lượng tăng trưởng, mô hình tăng trưởng xanh, giải quyết mối quan hệ di dân đô thị hóa, giải quyết các tắc nghẽn trong nâng cao chất lượng vốn nhân lực như giáo dục và y tế, giải quyết các tắc nghẽn về thể chế như mối quan hệ giữa khẳ năng quản trị chính phủ và tăng trưởng.  

Mục tiêu của nghiên cứu:

Xây dựng khung phân tích về các chủ đề thách thức của phát triển nhằm phục vụ tái cấu trúc mô hình tăng trưởng tại Việt Nam

Vận dụng khung phân tích này trong bối cảnh Việt Nam với các nguồn dữ liệu thứ cấp.

Phương pháp nghiên cứu:

Lược khảo các tài liệu trong nước và ngoài nước tìm ra khung phân tích cho từng chủ đề thách thức của phát triển nhằm phục vụ tái cấu trúc mô hình tăng trưởng.

Sử dụng dữ liệu thứ cấp thông qua qua phân tích thống kê mô tả cho các khung phân tích áp dụng cho từng chủ đề thách thức của phát triển nhằm phục vụ tái cấu trúc mô hình tăng trưởng cho trường hợp Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu:

Các nội dung liên quan trực tiếp đến tái cấu trúc mô hình tăng trưởng bao gồm phát triển bền vững, chất lượng tăng trưởng, hướng đến mô hình tăng trưởng xanh, các trục trặc phổ biến trong quá trình phát triển như nghèo đói, sức khỏe, giáo dục, chất lượng thể chế. . .

Bằng chứng thực nghiệm sẽ được tập trung phân tích trong bối cảnh Việt Nam.  

Sản phẩm cùng loại

 

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Kim Chi
0903.950.555
Mrs. Bích Trâm
0128.4247.027

Tin tức

Thống kê

  •   Đang truy cập 2
  •   Hôm nay 199
  •   Tháng hiện tại 5,935
  •   Tổng lượt truy cập 167,853